Bescheiden:

Werktekeningen van plattegronden, gevels, en doorsnede schaal 1:50.

Kozijntekeningen schaal 1:50.

Tekeningen van trap, hekwerken e.d. schaal 1:20.

Werkdetails schaal 1:5

Afwerkingstaat.