Bescheiden:

Schetsmatige tekeningen van plattegronden en gevels, schaal 1:100.